Disclaimer

Op deze pagina kan u terecht voor de disclaimer van https://internaat-stadsrand.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Inrichtend Comite Internaat Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw. In deze disclaimer vindt u onder andere terug onder welk voorbehoud wij zowel de informatie op onze website, als de services beschreven op onze website aan gebruikers aanbieden.

Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

De informatie aangeboden op onze website, https://internaat-stadsrand.be, is gratis zolang deze niet wordt gekopieert, verspreidt of op een andere manier wordt gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag enkel worden hergebruikt volgends de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitderukkelijke en schriftelijke toestemming van Inrichtend Comite Internaat Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Inrichtend Comite Internaat Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw.

Geen garantie op juistheid

Voor alle informatie en prijzen weergegeven op onze website, geldt dat wij sterven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Bij Inrichtend Comite Internaat Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw proberen we altijd te zorgen voor een duidelijke en transparante communicatie naar onze klanten toe. Het is echter altijd mogelijk dat er ergens foute of verouderde gegevens vermeldt worden. Mocht ondanks ons streven naar een zo actueel mogelijke website, de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als type- of programmeerfouten, vormen ook nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Inrichtend Comite Internaat Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie, services en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of afspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om onze services en producten indien nodig te wijzigen zonder enige voorafgaande waarschuwing. Indien er wijzigingen onstaan in ons aanbod is dit om onze services beter af te stemmen naar de vraag van de klant en op basis van de huidige situatie.

Informatie van derden, producten en diensten

Op onze website https://internaat-stadsrand.be staan links naar websites van derden en social media. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Indien u gebruik maakt van dergelijke links is dit volledig op eigen risico. De informatie terug te vinden op dergelijke websites en social media is door Inrichtend Comite Internaat Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijziging disclaimer

Indien deze disclaimer zou veranderen vindt u de nieuwe versie van de disclaimer van Inrichtend Comite Internaat Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw altijd terug op deze pagina van https://internaat-stadsrand.be.