Covid-19 info 

 UPDATE 16/11/2020 NA DE HERFSTVAKANTIE

Internen eerste graad
Internen uit de eerste graad verblijven na de lesuren steeds op internaat. Voor deze internen verandert er niets.

Internen tweede en derde graad

Week van het contactonderwijs (op school)
Internen volgen voltijds les op school en verblijven na de lesuren op internaat.
Week van het afstandsonderwijs
Internen volgen afstandsonderwijs thuis en verblijven niet op internaat.

 De mogelijkheid bestaat om tijdens de week van het afstandsonderwijs op internaat te verblijven voor:

  • Internen die kwetsbaar zijn omdat ze ‘uit huis geplaatst’ zijn of waarvan de zorgnood de draagkracht van het gezin overstijgt omwille van een beperking of handicap.
  • Internen waarvan de ouders in cruciale sectoren werken of een essentieel beroep uitoefenen.
  • Internen die niet onder de voorgaande categorieën vallen, maar waarvan de ouders toch een grote nood aan opvang ervaren. 

Deze internen verblijven op internaat tijdens de openingsuren van het internaat en volgen afstandsonderwijs binnen hun eigen klasbubbel tijdens de lesuren. De internaatbeheerder beoordeelt, in overleg met de schooldirectie, deze vraag.

Code oranje op internaat
Code oranje brengt een aantal verstrengde afspraken en regels met zich mee.
Het doel van deze afspraken blijft om de verspreiding van het virus tegen te gaan en om contacten buiten de leefgroep zoveel mogelijk te beperken.
De leefgroep blijft ook in code oranje een ‘gezinsbubbel’.
Enkele belangrijke nieuwe afspraken en regels:
– Contact buiten de leefgroepbubbel wordt niet toegestaan.
– Persoonlijke activiteiten buiten het internaat (sport, vrije avond, …) kunnen niet.
– Activiteiten (op woensdagnamiddag) zullen bij voorkeur binnen de leefgroep plaatsvinden.
– Mondmasker en afstand houden is verplicht buiten de leefgroep, in gemeenschappelijke ruimtes en buiten. Binnen de leefgroep wordt het dragen van een mondmasker sterk aangeraden in gemeenschappelijke ruimtes.
– Het zelfbedieningsbuffet in het restaurant wordt een buffet met bediening door het cateringpersoneel. Internen eten aan de leefgroeptafels. In het restaurant gelden de ‘horecaregels’.
– Extra aandacht voor hygiëne en poetsen. Internen wordt gevraagd om na het gebruik van het sanitair deze te reinigen.
– Ouders hebben geen toegang tot het internaat en de gebouwen. Internen worden bij voorkeur aan de schoolpoort gebracht en opgehaald.
– De afspraken rond handhygiëne, verluchten en ventileren blijven gelden.
De leefgroepbegeleider zal deze afspraken en regels uitgebreid overlopen samen met de internen. Internen die zich niet strikt aan de afspraken en regels houden vormen een gevaar voor onze werking en kunnen niet op internaat verblijven.

UPDATE MA 17/08/2020

Scholen en internaten starten in code geel!

Alle leerlingen komen voltijds, vijf dagen per week, naar school en internaat.

UPDATE WO 29/07/2020


De  internaten hebben tijdens de zomervakantie van onderwijs Vlaanderen een door de GEES goedgekeurd  draaiboek ontvangen betreffende de werking van de internaten tijdens de Covid-19 pandemie. Hoe we op internaat werken en omgaan met elkaar hangt af van hoe de pandemie zich manifesteert in de maatschappij. Net zoals in de scholen wordt er met vier kleurcodes, fases,  gewerkt (groen, geel, oranje en rood).
Tijdens elke fase van de pandemie blijven internaten open.
In september start het internaat en de school, onder voorbehoud, in fase geel.
De leerlingen van Hasp-o Stadsrand hebben in fase geel 8 uur les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is er geen les.
In fase geel blijven alle internen van maandag tot vrijdag op internaat, ook op woensdag.
Internen met stage op vrijdag  gaan naar huis op donderdag na de lessen om 16.15u.
Internen die kozen voor de optie ‘naar huis op woensdagnamiddag’ gaan in regel op woensdag om 12u naar huis. Andere regelingen gebeuren steeds in overleg met de internaatbeheerders.
Tijdens fase geel geldt de gewone financiële regeling. Er worden geen tegemoetkomingen of extra kortingen voorzien. Er wordt ook geen extra kost aangerekend voor de werking op woensdagvoormiddag.
Raadpleeg onze website www.internaat-stadsrand.be op regelmatige basis. Op de pagina ‘Covid-19 info’ vind je vanaf 16 augustus de meest recente info over de werking van het internaat tijdens de Covid-19 pandemie: in welke fase zitten we, wat zijn de afspraken/regels, …